strom absolventů

Strom absolventů

Přírodovědecké fakulty UP

Prvotní myšlenku zasazení významného stromu nadnesli organizátoři výročních promocí společně s účastníky těchto slavnostních aktů. Výběr místa byl jednoznačně směřován do parku na Envelopě s definitivním umístěním v srdci tohoto zeleného prostranství a pozadím impozantní hlavní budovy.

 

Lípu malolistou zasadili bývalí studenti společně se zástupci vedení fakulty dne 9. září 2016 jako pamětní strom. Do události provázené mottem
S láskou k Přírodě
se zapojil také bývalý děkan Juraj Ševčík, spoluzakladatel fakultních zlatých a stříbrných promocí.

© 2024 PřF UP | admin