Absolventský den

Absolventský den
Dny evropského dědictví
9. září 2023

Přijďte s námi oslavit 450. výročí vzniku Univerzity Palackého a 70. výročí přírodovědecké fakulty! Vytvořte největší absolventskou skupinku na tomto setkání!

 

Shledat se se svými bývalými spolužáky, kteří se možná stali vašimi přáteli na celý život. Potkat učitele, co ve vás zanechali stopu svojí osobností. Znovu se podívat na svou alma mater, navštívit prostory, kde jste strávili kus krásného mládí, důležitý milník života. Být znovu její součástí.

 

Absolventský den nabídne návštěvy kateder, komentované prohlídky, ale také třeba slavnostní naražení sudu piva, jehož recept vymysleli naši studenti spolupracující v experimentálním minipivovaru Přírodovědecké fakulty UP, a pivovar Chomout ho vyrobí jako zářijový speciál. Absolventi tento den mohou využít volný vstup do Pevnosti poznání nebo si přijít poslechnout zajímavosti o fakultní botanické zahradě či se zúčastnit dalšího univerzitního programu s večerním koncertem. Na den přesně si připomenou 7. výročí od zasazení stromu absolventů přírodovědecké fakulty, který bývalé studenty provází na památečních fotografiích.

 

Abychom se na vaši návštěvu dostatečně připravili, prosím na akci se zaregistrujte a z nabídky vyberte, čeho se plánujete zúčastnit. 

Náplň Dnů evropského dědictví je shodná s programem absolventského setkání. Pokud máte zájem o místo, kde je nutné přihlášení, registrujte se prosím také.

Vstup na akci je zdarma. Změna programu vyhrazena.

registrace ukončena

kapacita byla naplněna.

navŠtivte místa bez nutnosti předchozí rezervace

přehled připravovaných akcí

Areál Envelopa

hlavní budova, 17. listopadu 12

hlavní budova s terasami, foucaultovo kyvadlo i geopark je možné prohlédnout si i individuálně od 12:00 do 18:00

park

17. listopadu 12

budova vld

17. listopadu 50

budova SLO

17. listopadu 50A

pevnost poznání

17. listopadu 7

Botanická zahrada

U botanické zahrady 920

areál Holice

Šlechtitelů 27

park tří kontinentů s jezírkem v areálu holice je možné prohlídnout si individuálně od 12:00 do 18:00

© 2024 PřF UP | admin