Promoce

které čekají na vás?

Přírodovědecká fakulta pro své absolventy pořádá, kromě tradičních promocí, také výroční – stříbrné (pro ty, kteří končili své absolutorium před 25 lety), zlaté (pro ty, co promovali před 50 lety) a diamantové (po 60 letech).


Tyto mají na fakultě dlouhou tradici. Jako úplně první se v roce 2007 konala zlatá promoce absolventů z roku 1957. Tyto byli o deset let později i prvními diamantovými absolventy.


Stříbrná promoce se poprvé na fakultě pořádala v roce 2009, v roce 2018 pak byla první promoce open air.


© 2024 PřF UP | admin