Detail zaměstnavatele: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


logo společnosti

Informace o zaměstnavateli:
Název:Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Adresa:Husova 906/5, 784 01 Litovel
WWW:http://www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz
Obor působnosti:biologie s ekologií
Charakteristika:AOPK ČR je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.
Orientace:sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů a krajiny
realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc