Detail zaměstnavatele: Health Communication s.r.o.

Informace o zaměstnavateli:
Název:Health Communication s.r.o.
Adresa:Horní Lán 445/1, Olomouc
WWW:http://www.healthcommunication.cz
Obor působnosti:ostatní, ostatní
Charakteristika:Health Communication s.r.o. byla založena v roce 2010. Společnost se zabývá vzděláváním odborné veřejnosti v oblasti farmacie a marketingovou komunikací v rámci edukačních projektů. Health Communication tímto vyvíjí a vytváří moderní formy vzdělávání. Jednou z nich je i unikátní 3D vizuální animace, která napomáhá k pochopení určité problematiky v dané oblasti. Cílem je zjednodušit, usměrnit a předat odborné informace odborníkům ve farmacii.
Orientace:Naším cílem je vytvářet moderní marketingové a komunikační nástroje a být informačním mostem mezi farmaceutickým průmyslem a jejich konečnými zákazníky. S týmem odborníků budujeme a vytváříme nové projekty pro komunikaci produktů pro zdraví. Chceme vytvářet užitečné komunikační cesty a přinášet konečným klientům informace o farmaceutickém trhu v jasně a jednoduše.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc