Detail zaměstnavatele: Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava


logo společnosti

Informace o zaměstnavateli:
Název:Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava
Adresa:U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
WWW:http://www.pmo.cz
Obor působnosti:biologie s ekologií
Charakteristika:Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:
Orientace:


Kontaktní osoba:
Jméno:David Čížek, DiS.
Tel. číslo:581 200 491-3
Mobil nebo fax:
Email:cizek (zavinac) pmo.cz
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc