Detail zaměstnavatele: Čmelák - Společnost přátel přírody

Informace o zaměstnavateli:
Název:Čmelák - Společnost přátel přírody
Adresa:Švermova 32, Liberec 10, 460 10
WWW:http://www.cmelak.cz
Obor působnosti:biologie s ekologií
Charakteristika:je nezisková ekologická organizace spojující praktickou ochranu přírody s ekologickou výchovou. Vznikla v roce 1994, až do roku 2002 působila pod názvem Staří ochránci Jizerských hor. POSLÁNÍ: Jsme přesvědčeni, že zdravá příroda a vzdělaná a fungující občanská společnost, patří k základním předpokladům kvalitního života. Proto aktivně pracujeme na jejich ochraně i obnově a nabízíme konkrétní řešení.
Orientace:Naše činnost má dvě základní složky 1. praktická činnost - mapujeme výskyt ohrožených a vzácných dřevin a sbíráme jejich semena - pěstujeme sazenice původních dřevin v malých lesních školkách a sázíme je zpět na vhodná místa v lese - rozmnožujeme původní druhy našich rostlin a vracíme je na vhodná místa zpět do krajiny - získáváme vlastní pozemky a snažíme se je přeměnit na ostrovy života v současné krajině 2. výchovná a osvětová činnost - pořádáme exkurze a odborné praxe pro studenty - provozujeme lesní naučnou stezku se živým průvodcem - připravujeme soutěže a ekovýchovné programy pro školy - pořádáme akce pro dobrovolníky a veřejnost - vydáváme časopis Čmelák - každoročně pořádáme akce ke Dni Země a Dni Stromů
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc