Databáze absolventů

Jméno:
Příjmení:
Rok narození:
Rok ukončení:
 
rozšířené vyhledávání

Slovo děkana

Vážení absolventi,
jsem velmi rád, že vás mohu oslovit a připomenout vám dobu strávenou na studiích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Stejně jako mně samotnému, určitě i vám zůstala na vysokoškolská léta řada vzpomínek, z nichž časem obvykle přetrvávají zejména ty humorné a pozitivní. Je ale dobré si občas svoji alma mater připomenout.

Určitě vás potěší skutečnost, že naše fakulta je velmi úspěšná a patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející pracoviště v České republice. Ve dvou areálech, na Envelopě na ulici 17. listopadu a v Holici na ulici Šlechtitelů, máme k dispozici důstojné výukové prostory a špičkové zázemí pro vědecký výzkum, k němuž výraznou měrou přispělo otevření dvou nových výzkumných center. Tato centra, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) v areálu Holice, spolu s výzkumnými týmy na katedrách a dalších pracovištích vytvářejí špičkový výzkumný potenciál fakulty, jenž obstojí v nejpřísnějším mezinárodním srovnání.

Dá se říct, že absolventi jsou obrazem školy samotné, proto mi bude potěšením, když budeme udržovat vzájemné kontakty, setkávat se na společných akcích, budovat pevnější vztahy například při spolupráci na projektech a společně tak přispívat k rozvoji přírodních věd v naší společnosti.


prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc