Okno do praxe

OKNO DO PRAXE aneb setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty/absolventy Přírodovědecké fakulty je akce, jejímž cílem je poskytnout studentům/absolventům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností praxe, nabídky práce, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží, jak probíhá výběrové řízení, jaké jsou požadavky na absolventy, s jakými problémy se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručné seznámení se společností.

Setkání je organizováno po oborech a probíhá na půdě Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci v několika dnech tak, aby akce byla co nejefektivnější jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele, to znamená seznámit se v jednom dni se zaměstnavateli své specializace.


Okno do praxe 2014 (18. - 19. února)

Sedmé setkání studentů se zaměstnavateli přírodovědných oborů proběhlo ve dnech 18.-19. února na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem akce nazvané Okno do praxe je propojit studenty a absolventy jednotlivých zaměření s firmami a institucemi, ve kterých mohou najít budoucí pracovní uplatnění nebo u nich absolvovat odbornou praxi či stáž ještě během studia. Akce má již svoji tradici, spokojenost se setkáním každoročně projevují jak studenti, tak zaměstnavatelé, kteří si vždy odnášejí nové zkušenosti a kontakty.

Celkem dvacet čtyři zaměstnavatelů představilo svoji působnost a i v době krize na trhu práce měli studentům co nabídnout. Chvílemi by se až zdálo, že se o studenty přetahovali. Zástupci praxe studentům interpretovali svoje představy o ideálním absolventovi, jak probíhá komunikace s uchazeči o zaměstnání v jejich firmě, jak je možné je zařadit mezi pracovníky firmy. Velmi otevřeně zaměstnavatelé studentům přiblížili konkrétní výši odměňování. Během přestávek probíhaly individuální rozhovory, při kterých studenti získali upřesňující informace dle jejich zájmu. Zaměstnavatele přišel pozdravit a do diskuse se zapojil i děkan prof. Ivo Frébort. Na Přírodovědecké fakultě se podařilo naučit zaměstnavatele se scházet u příležitosti Okna do praxe právě u nich. Setkání je součástí koncepce práce s absolventy, kterou Přírodovědecká fakulta již několik let aktivně rozvíjí.

 • Článek v Žurnálu UP

 • 1. den - obor Matematika s Fyzikou
 • 2. den obor Chemie, Biologie a Ekologie


 • Okno do praxe 2013 (12. - 13. února)

  Organizátoři letošního již VI. ročníku Okna do praxe se inspirovali loňskými kladnými ohlasy zúčastněných zaměstnavatelů i studentů a namísto tradičních prezentací do programu opětovně zařadili stručné přestavení jednotlivých společností a panelovou diskuzi na téma „Uplatnění studentů a absolventů v praxi“.

  Akce probíhala v odpoledních hodinách v učebně č. 2006 ve 2. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty na ul. 17. listopadu v Olomouci. Účast studentů byla z pohledu organizátorů i zástupců zaměstnavatelů uspokojivá. Moderování se ujal proděkan prof. Tomáš Opatrný, který zástupce zaměstnavatelů „atakoval“ dotazy týkající se možnosti uplatnění studentů Přírodovědecké fakulty v praxi.

  První den, úterý 12. února 2013 byl věnován oborům Matematika & Fyzika a pozvání na akci přijalo 10 zaměstnavatelů s 15ti zástupci. Na akci zavítalo přibližně 80 studentů, největší zastoupení měli studenti z oboru Aplikace matematiky v ekonomii. Nejzajímavějším zaměstnavatelem z pohledu studentů byla Kooperativa pojišťovna, dále ČSOB, UniCredit Bank a TESCO SW.

  Druhý den, středa 13. února 2013, byla věnována oborům Chemie & Biologie & Ekologie a pozvání přijalo 9 zaměstnavatelů s 13ti zástupci. Zástupkyně společnosti Walmark se z důvodu nepříznivého počasí na akci nedostavila. Největší zastoupení na akci měl studijní obor Molekulární a buněčná biologie, nejzajímavějším zaměstnavatelem z pohledu studenů byla společnost Contipro, dále AGEL, Synthesia a TEVA.

 • Zúčastněné společnosti
 • Fotografie z akce
 • Ohlasy zúčastněných zaměstnavatelů
 • Ohlasy zúčastněných studentů
 • Okno do praxe 2012 (14. - 15. února)

  Letošní již V. ročník Okna do praxe zaznamenal jisté změny. Organizátoři akce zvolili namísto tradičních prezentací panelové diskuze na téma „Uplatnění studentů a absolventů v praxi“.

  Akce probíhala v odpoledních hodinách ve dnech 14. – 15. února 2012 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP a účast studentů byla z pohledu organizátorů i zástupců zaměstnavatelů uspokojivá. Moderování se ujal proděkan prof. Tomáš Opatrný, který zástupce zaměstnavatelů „atakoval“ dotazy týkající se možnosti uplatnění studentů Přírodovědecké fakulty v praxi.

  První den, úterý 14. února 2012 byl zaměřený na obory Matematika & Fyzika. Pozvání přijalo 9 zaměstnavatelů s 15ti zástupci.

  Druhý den, středa 15. února 2012, byla věnována oborům Chemie & Biologie & Ekologie.
  Okno do praxe 2011 (23. – 24. února)

  Děkujeme všem zúčastněným zástupcům zaměstnavatelů za účast na IV. ročníku akce OKNO DO PRAXE, zejména za jejich čas, který věnovali nejen studentům Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ale i studentům středních škol a gymnázií a seznámili je prostřednictvím prezentací a konzultací u mini stánků s možnostmi uplatnění v praxi během i po ukončení studia.
  Okno do praxe 2010

  Děkujeme všem zúčastněným zástupcům zaměstnavatelů za účast na III. ročníku akce OKNO DO PRAXE, zejména za jejich čas, který věnovali nejen studentům PřF UP, ale i studentům SŠ i gymnázií a seznámili je prostřednictvím prezentací a konzultací u mini stánků s možnostmi uplatnění v praxi během i po ukončení studia.

  • Zúčastněné společnosti

  • Fotografie z akce

  • Ohlasy zúčastněných zaměstnavatelů

  • Ohlasy zúčastněných studentů
   Za nejzajímavější zaměstnavatele považují zúčastnění studenti :
   • I. obor Chemie a Biologie s Ekologií : Agentura ochrany přírody ČR Litovelské pomoraví, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, ContiproGroup, Teva a Generi Biotech
   • II. obor Vědy o Zemi : Ústav geoniky, Navteq, ÚHUL, Česká geologickou službu a Geocentrum
   • III. obor Matematika s Informatikou a Fyzika : OSRAM Česká republika, TESCO SW, Kooperativa pojišťovna a CPN

   Pro další ročník doporučují studenti oslovit zaměstnavatele :
   • I. za obor Chemie a Biologie : Ministerstvo ŽP, Zoo, Precheza, Fakulní nemocnice Ostrava, Dalkia, Onkologické centrum J.G. Mendela v NJ
   • II. za obor Vědy o Zemi : ARCDATA Praha, T- Mapy, Geodis, Ceda, Správa povodí řek, Kartografie Praha, Bergmangroup, Shocart, Argus Geo systém, Geometra Opava, Gepro, VGHM Dobruška
   • III. obor Matematika s Informatikou : ON Semi Conductor Rožnov p. Radhoštěm, více společností zaměstnávající odborné matematiky, Partners, Microsoft, AWD, Meopta-Optika, TS Bohemia

   Postřehy studentů a vzkaz organizátorům akce :
   • zvolit vhodnější termín tak, aby nekolidoval s praxemi studentů 3. ročníků oboru Geoinformatika
   • oslovit firmy z jiných krajů
   • zajímavá akce pro studenty i pro firmy
   • chyběla větší účast biologických a ekologických zaměstnavatelů
   • chyběla nabídka stáží v zahraničí, příště oslovit i zaměstnavatele ze Slovenska
   • dobrá motivace pro studenty
   • více hovořit o uplatnění studentů, platových podmínkách, volných pracovních místech, zestručnit prezentace
   • zaměřit více prezentace na konkrétní pracovní místa, náplň práce
   • výborné byly pohovory nanečisto

   Vyhodnocení pomocí grafů


  Okno do praxe 2009

  • Zúčastněné společnosti

  • Fotografie z akce

  • Ohlasy zúčastněných zaměstnavatelů na akci
   Zúčastnění zaměstnavatelé hodnotili II. ročník Okna do praxe kladně, 97 % zúčastněných zaměstnavatelů projevilo zájem o účast v nadcházejícím III. ročníku akce, který se uskuteční v 1. čtvrtletí roku 2010 více informací.

  • Ohlasy zúčastněných studentů PřF na akci
   Zúčastnění studenti měli možnost zhodnotit akci prostřednictvím předem připravených dotazníků. V první části studenti hodnotili pomocí předem nastavené škály od 1-10 (1=nejhorší, 10-nejlepší) např. celkový přínos akce, zajímavost prezentací jednotlivých zaměstnavatelů, organizační zajištění, načasování, přínos akce pro praxi, informace od absolventů apod.

   Ve druhé části dotazníku měli studenti prostor volně odpovědět na 3 otevřené otázky:
   • Nejzajímavější zaměstnavatel ?
   • Kterého zaměstnavatele byste doporučil/-a pro další ročník akce ?
   • Další doporučení pro organizaci této akce ?


   Za nejzajímavější zaměstnavatele považují zúčastnění studenti :
   1. obor Chemie a Biologie : TEVA, Walmark, Contripro, Česká inspekce životního prostředí
   2. obor Vědy o Zemi : Geocentrum, MDP Geo, Berit, Česká geologická služba, Sitewell, Český hydrometeorologický ústav
   3. obor Matematika s Informatikou : Tesco SW, UniCredit Bank, IBM, Kooperativa pojišťovna, PwC


   Pro další ročník doporučují studenti oslovit zaměstnavatele :
   1. za obor Chemie a Biologie : Agentura ochrany přírody, CHKO, Lesy ČR, více zaměstnavatelů se zaměřením na ochranu a tvorbu ŽP, zaměstnavatele s biologickým zaměřením
   2. za obor Vědy o Zemi : NAVTEQ, EKOTOXA, DIGIS, UHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů), zaměstnavatele ze státní sféry
   3. obor Matematika s Informatikou : Tesco SW, UniCredit Bank, IBM, Kooperativa pojišťovna, PricewaterhouseCoopers


   Doporučení studentů pro organizaci akce :
   • lépe strukturovat prezentace, více se v nich zaměřit na informace o konkrétních možnostech uplatnění student
   • zajistit větší prostory pro prezentace i vhodnější prostory pro mini stánky
   • větší časový prostor pro diskuzi mezi jednotlivými prezentacemi
   • podrobnější a přesný rozpis prezentací
   • krátké prezentace společností na webu před konáním akce


   Celkem bylo získáno a zpracováno 90 dotazníků. Vyhodnocení pomocí grafů.


  Okno do praxe 2008

  Přírodovědecká fakulta
  Univerzita Palackého v Olomouci
  17. listopadu 12
  771 46 Olomouc
  tel.: 585 634 003, 739 249 066

  Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc