Jak jsem si našel(a) zaměstnání

Milé dámy, vážení pánové,

velice si ceníme toho, že jste návštěvníkem těchto stránek. Pokud jste absolventem Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, rádi v této rubrice zveřejníme Vaše zkušenosti s hledáním pracovního uplatnění a budováním Vaší pozice na trhu práce.

Zprostředkováním Vašich zkušeností pomůžete všem novým absolventům, kteří si práci právě hledají nebo plánují hledat. Jako návod k sepsání Vašeho příspěvku uvádíme následující orientační otázky, které však nejsou závazné.

  • Jak jste si našel (našla) svoje první pracovní uplatnění?
  • Co Vám přineslo studium na naší Přírodovědecké fakultě pro Vaši praxi?
  • O co byste studium na PřF rozšířil(a), popř. doplnil(a) v souladu s přípravou na budoucí uplatnění absolventů?
  • Jaké znalosti a dovednosti jste si musel(a) během prvního roku od ukončení studia na PřF doplnit?
  • Jaké byly Vaše další pracovní zkušenosti?
  • Jaká doporučení byste měl(a) pro čerstvé absolventy PřF při hledání vhodného uplatnění na trhu práce?Děkujeme za Vaše příspěvky.

Dagmar Petrželová
Kontakt
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc