Exkurze do společnosti Visteon-Autopal

Studenti Přírodovědecké fakulty se zaměřením na optiku měli možnost zavítat dne 30.4. 2008 v rámci dalších návštěv pořádaných personalistou PřF ve spolupráci s katedrou optiky do společnosti Visteon-Autopal Nový Jičín.

Celkem se zúčastnilo 16 studentů, kteří si osobně prohlédli výzkumná a vývojová pracoviště, zkušebnu a mimo jiné i výrobní halu a shlédli výrobní proces svítidel určených pro automobilový průmysl. Návštěva byla spojena i s osobní prezentací společnosti. Závěrečná část byla věnována diskuzi s personalistou společnosti, kde se studenti zajímali zejména o pracovní podmínky, možnosti profesního růstu, zaměstnanecké výhody apod.

Poděkování patří zejména zástupcům společnosti Visteon-Autopal, kteří se po celou dobu exkurze věnovali nejen našim studentům, ale zajistili i zdarma dopravu z Olomouce do Nového Jičína a zpět.

Dle ohlasů zúčastněných studentů splnila akce svůj cíl, tzn. studenti navázali kontakt s potencionálním zaměstnavatelem a seznámili se s prostředím, které jim nabízí možnost pracovního uplatnění.

Fotografie z exkurze

zpět
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 003, 739 249 066

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Město Olomouc